Odbiór odpadów Budowlanych i poremontowych

Odbiór odpadów budowlanych i poremontowych

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i poremontowych m.in. gruz, papa, wełna mineralna. . W ramach świadczonej usługi podstawiamy pojemniki, beczki lub kontenery oraz oferujemy ich dzierżawę, bądź sprzedaż.

Oznaczamy na pojemnikach rodzaj odpadu, który będzie w nim gromadzony. Odpady trafiają do wyspecjalizowanych instalacji, gdzie są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W chwili odbioru zapewniamy ważenie odpadów, tak aby nasza usługa była przejrzysta.

Możemy również przejąć obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO, co pozwoli wyręczyć Państwa firmę z wielu obowiązków i w łatwy sposób nadążyć za nowymi przepisami.

Jakie odpady odbieramy:

Odpady budowlane

Gruz

Wełna mineralna

Odpady poremontowe

Papa