P.U.K. Fituch Radom

Odbieramy: odpady przemysłowe, poprodukcyjne, odpady budowlane, gruz, papa, Radom

Firma P.U.K Fituch

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fituch zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, budowlanych oraz poprodukcyjnych. Naszą ofertę kierujemy do firm i osób prywatnych z Radomia i okolic.

  • zapewnia pomoc merytoryczną osób kompetentnych w zakresie ochrony środowiska;
  • pomaga w wypełnieniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów(BDO), gdy jest to konieczne;
  • zdejmuje problem wystawiania Kart Przekazania Odpadu przez firmy (według ustawy to wytwórca powinien wystawiać KPO);
  • pomaga w prawidłowym wypełnieniu sprawozdania do marszałka województwa za wytworzone odpady;
  • wstawia pojemniki do gromadzenia odpadów (beczki pojemniki);
  • zapewnia tabliczki oraz nalepki do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów;
  • odbiór odpadów odbywa się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – samochody skrzyniowe z windą wykorzystywane do przewozu odpadów.